Betreft: Lidgeld bestaande leden Seizoen 2016-2017


Beste leden, ouders,


Ook voor volgend seizoen hanteren we de werkwijze omtrent de betaling van het lidgeld onze bestaande leden. Dit seizoen zullen deze doorgaan begin juni. Tijdens die inschrijvingsdagen heeft u de kans om zich opnieuw in te schrijven voor het komende seizoen, dit door cash €130 te betalen.
Deze keer zal er bij het lidgeld een kwaliteitsvolle regenjas inbegrepen zijn. Deze zal de avond zelf in samenwerking met Schaessens Sport ter beschikking gesteld worden om de juiste maat te kunnen passen.

U schrijft zich in tijdens de inschrijvingsdagen, die doorgaan op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juni. U brengt €130 cash mee, past de regenjas en kan hem mits het tonen van uw betalingsbewijs ophalen bij Schaessens Sport Wilrijk,.
Eveneens ontvangt u meteen alle informatie betreffende trainings- en wedstrijdschema’s, gegevens van uw trainer en een onthaalbrochure.

Kan u om geldige redenen niet op deze inschrijvingsdagen aanwezig zijn, hebt u de mogelijkheid om tot 30 juni per overschrijving opnieuw in te schrijven. Hiervoor vragen wij een meer kost van € 10, u stort dus € 140 op rekeningnummer BE78 7551 5311 7886 met vermelding van jouw naam + geboortedatum.

Hebben wij na 30 juni van u geen inschrijvingsgeld ontvangen, bent u niet training- of speelgerechtigd en zal u dus niet aan het seizoen 2016-2017 kunnen beginnen!
In onderling akkoord kunnen wij een laattijdige inschrijving toestaan. Belangrijke noot: enkel laattijdige betalen mits toestemming van de voorzitter Karel Verboven of Jeugdverantwoordelijke Tessa Verboven. Voor deze inschrijving betaalt u een meerkost van  € 50, wat het totaal brengt op € 180.


Nota: Betalingsplannen zijn steeds bespreekbaar met de voorzitter Verboven Karel.


We vatten het voor u nog even samen:

Inschrijvingsdagen (deze gaan door in onze kantine):
Donderdag 2 juni van 18u tot 20u
Vrijdag 3 juni van 17u tot 19u
Zaterdag 4 juni van 10u tot 12u


U betaalt €130, ontvangt alle nuttige informatie voor seizoen 2016-2017, past de regenjas en kan hem mits het tonen van uw betalingsbewijs ophalen bij Schaessens Sport Wilrijk,.


Inschrijving per overschrijving:
Mogelijk tot 30 juni 2016! U betaalt € 140 met vermelding van naam + geboortedatum.
U krijgt de informatie voor seizoen 2016-2017 via email of post bezorgd en u haalt uw regenjas af bij Schaessens Sport Wilrijk.


Laattijdige inschrijvingen:
Indien wij na 30 juni 2016 geen inschrijvingsgeld ontvangen hebben, bent u niet training- of speelgerechtigd! ENKEL in onderling akkoord kunnen wij een laattijdige inschrijving toestaan. Voor deze inschrijving betaalt u € 180 cash. Wanneer u dit lidgeld betaalt, ontvangt u alle nuttige informatie en kan u uw regenjas afhalen bij Schaessens Sport Wilrijk.

Sportieve groeten,
Het bestuur van VK Valaarhof


image-6291-4072-allteam.png?1410527326652
Logo VK Valaarhof