Bestaande leden


Betreft: Lidgeld bestaande leden 2018-2019


Beste leden, ouders,

Ook dit seizoen houden we onze inschrijvingsdagen. Tijdens die inschrijvingsdagen heeft u de kans om zich opnieuw in te schrijven voor het komende seizoen, dit door cash €140 te betalen.
Deze keer zal er bij het lidgeld voor de jeugdspelers een trainingspak en voor de junioren/senioren een sweater inbegrepen zijn. Deze items zullen de avond zelf in samenwerking met Schaessens Sport ter beschikking gesteld worden om de juiste maat te kunnen passen.
U schrijft zich in tijdens de inschrijvingsdagen, die doorgaan op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 april. U brengt €140 cash en uw identiteitskaart mee, past de kleidingstukken en kan deze mits het tonen van uw betalingsbewijs ophalen bij Schaessens Sport Wilrijk.

Kan u om geldige redenen niet op deze inschrijvingsdagen aanwezig zijn, hebt u de mogelijkheid om tot 31 mei per overschrijving opnieuw in te schrijven. Hiervoor vragen wij een meer kost van €5, u stort dus €145 op rekeningnummer BE78 7551 5311 7886 met vermelding van jouw naam + geboortedatum.

Hebben wij na 31 mei van u geen inschrijvingsgeld ontvangen, bent u niet training- of speelgerechtigd en zal u dus niet aan het seizoen 2018-2019 kunnen beginnen!
In onderling akkoord kunnen wij een laattijdige inschrijving toestaan.

Belangrijke noot: enkel laattijdig betalen mits toestemming van de voorzitter Karel Verboven of gerechtelijk correspondent Tessa Verboven. Voor deze inschrijving betaalt u een meerkost van €50, wat het totaal brengt op €190.

BETALINGSPLANNEN ZIJN STEEDS BESPREEKBAAR MET DE VOORZITTER VERBOVEN KAREL.

Sportieve groeten,
Het bestuur van VK Valaarhof